UNDERGRADUATE

 

PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN PELAJAR / SURAT TAMAT BELAJAR BAGI PELAJAR FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI                                

Dimaklumkan bagi pelajar FSPPP UiTM Kampus Seremban yang ingin memohon untuk mendapatkan surat pengesahan pelajar / surat pengesahan tamat belajar anda boleh membuat permohonan melalui link berikut:


AM120 & AM228:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMQaeEWHbD1J7KwoJ867hG3Jo1kNFwaqRlunIZ5n9Xj9RDuw/viewform?usp=pp_url


AM110, AM225 & AM226:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8I_mcVNyXQjDoVCatCl_7PNS4azABwtujlIpJ9nQOC9nyUQ/viewform?usp=pp_url

 

Permohonan yang lengkap akan diproses dalam tempoh 5 hari waktu bekerja. Sebarang pertanyaan boleh hubungi:

Encik Nur Afiq Ikhwan  : 066342573 (AM120 DAN AM228) 

Puan Maria                  : 066342571 (AM110, AM 225 DAN AM226)

 

 

 

PERMOHONAN SURAT BAHASA PENGANTARAAN PELAJAR FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI                                

Dimaklumkan bagi pelajar FSPPP UiTM Kampus Seremban yang ingin memohon untuk mendapatkan surat bahasa pengantaraan anda boleh membuat permohonan melalui link berikut:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqt3-22PaB8X1BgfuSMmVW0MSdhJGDOsuK6LnXUyU_2tkgLA/viewform?usp=pp_url

 Puan Nurul Haiza: 066342583 (PEGAWAI EKSEKUTIF KANAN HEA)

 

 

 

PERMOHONAN SURAT KEBENARAN KAJIAN

Dimaklumkan bagi pelajar FSPPP UiTM Kampus Seremban yang ingin memohon untuk mendapatkan kebenran kajian bagi kod kursus ADS 555 dan ENT 530, anda boleh membuat permohonan melalui link berikut :

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJo5I_nZoVCLYhOfnWUZXY8uSX--tQC1dRKz5D7Udp77pJqQ/viewform?usp=pp_url

*Sila baca arahan dengan teliti untuk mengisi Google Form ini

Permohonan yang lengkap akan diproses dalam tempoh 3 hari waktu bekerja. Sebarang pertanyaan boleh hubungi:

Encik Nur Afiq Ikhwan  : 066342573

 

 

 

PERMOHONAN MINI TRANSKRIP

Perhatian kepada semua pelajar, untuk makluman permohonan mini transkrip adalah melalui platform Student Portal. Sila pastikan tiada bayaran/ yuran tertunggak supaya permohonan mini transkrip anda dapat diluluskan. Mini transkrip akan dapat dijana melalui Student Portal dalam tempoh 24 jam selepas permohonan diluluskan.

Setiap permohonan mini transkrip akan dikenakan bayaran RM 1.00.

Disertakan infografik tatacara permohonan mini transkrip untuk rujukan pelajar.

 

PENGHANTARAN KEPUTUSAN MUET

Perhatian kepada pelajar ijazah sarjana muda (AM225, AM226 & AM228), anda boleh menghantar/ mengemaskini keputusan MUET di pautan berikut:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMeyFCCRvnTPYqFtIzHJNp0sbQ844g3DcmV_4HSrQAIuzGKw/viewform?usp=pp_url

*Pelajar diploma tidak perlu menghantar keputusan MUET di pautan ini.

 

Contact Us

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban 3
Persiaran Seremban Tiga 1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
MALAYSIA

Tel: +606-634 2026
Fax: +606-633 5815

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Kampus Shah Alam
Universiti Teknologi MARA, 
40450 Shah Alam, Selangor, 
MALAYSIA

Tel: +603-55444174
Fax: +603-55444131


unitkorporatfsppp@uitm.edu.my