UNDERGRADUATE

 

 

                                    Pengajaran FSPPP Sesi Oktober 2020 Februari 2021

Bil

Senarai

Format
1  LINK KELAS AM110

PDF

2 LINK KELAS AM120 PENSYARAH SEP 2020

PDF

3

LINK TO CLASSES - AM226 PDF

4

SENARAI LINK PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM AM 225 SESSI OKTOBER 2020 PDF

5

SENARAI PENSYARAH MENGIKUT KURSUS AM228 OKT 2020 PDF

6

SENARAI PENSYARAH MENGIKUT KUESUS AM228OKT 2020_LINK PDF

 

                  FSPPP Final Assessment Semester Oktober 2020

Bil

Senarai

Format
1

ONLINE FINAL ASSESSMENT SEMESTER OCTOBER 2020 - FEBRUARY 2021 FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES, KAMPUS SEREMBAN 3

PDF

Contact Us

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban 3
Persiaran Seremban Tiga 1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
MALAYSIA

Tel: +606-634 2026
Fax: +606-633 5815

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Kampus Shah Alam
Universiti Teknologi MARA, 
40450 Shah Alam, Selangor, 
MALAYSIA

Tel: +603-55444174
Fax: +603-55444131


unitkorporatfsppp@uitm.edu.my