UNDERGRADUATE

 

 

PERMOHONAN SURAT KEBENARAN KAJIAN

Dimaklumkan bagi pelajar FSPPP UiTM Kampus Seremban yang ingin memohon untuk mendapatkan kebenaran kajian bagi kod kursus PAD252, PAD253, ADS555, CTU263 dan ENT530 anda boleh membuat permohonan melalui link berikut:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJo5I_nZoVCLYhOfnWUZXY8uSX--tQC1dRKz5D7Udp77pJqQ/viewform?usp=pp_url 

*Sila baca arahan dengan teliti untuk mengisi Google Form ini
Permohonan yang lengkap akan diproses dalam tempoh 3 hari waktu bekerja. Sebarang pertanyaan boleh hubungi:
Encik Nur Afiq Ikhwan : 066342573

 

 

PERMOHONAN MINI TRANSKRIP


Perhatian kepada semua pelajar, untuk makluman permohonan mini transkrip adalah melalui platform Student Portal seperti berikut:
Student Portal > e-Academics System > mini transcript application

Sila pastikan tiada bayaran/ yuran tertunggak supaya permohonan mini transkrip anda dapat diluluskan. Mini transkrip akan dapat dijana melalui Student Portal dalam tempoh 24 jam selepas permohonan diluluskan.
Setiap permohonan mini transkrip akan dikenakan bayaran RM 1.00

 

                                                                                             Kilik Di Sini:-

 

 PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN DAN SURAT TAMAT BALAJAR.

                                                                                                           

                                                                                                          Kilik Di Sini:-

 

Contact Us

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban 3
Persiaran Seremban Tiga 1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
MALAYSIA

 Tel: +606-634 2024                                                                                                                             Tel: +606-634 2026  
 
Fax: +606-633 5815

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Kampus Shah Alam
Universiti Teknologi MARA, 
40450 Shah Alam, Selangor, 
MALAYSIA

Tel: +603-55444174
Fax: +603-55444131


unitkorporatfsppp@uitm.edu.my

 

Modul Mobile