PENGUMUMAN PENTING.

 

       PENGUMUMAN PENTING 

 

PERHATIAN KEPADA PELAJAR

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI

 

DIMAKLUMKAN JADUAL PENILAIAN AKHIR PELAJAR

SESI MAC 2021 – OGOS 2021

BOLEH DI SEMAK MELALUI LINK BERIKUT

 

 

UNDERGRADUATE

ONLINE FINAL ASSESSMENT SEMESTER MARCH 2021 - AUGUST 2021 FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES, KAMPUS SEREMBAN 3

 

POSTGRADUATE

POSTGRADUATE FINAL TEST / ASSESSMENT SCHEDULE FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE   AND POLICY STUDIES.(SHAH ALAM , SARAWAK & SABAH) SEMESTER MARCH 2021 - AUGUST 2021

 

Contact Us

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Negeri Sembilan
Kampus Seremban 3
Persiaran Seremban Tiga 1, Seremban 3
70300 Seremban, Negeri Sembilan
MALAYSIA

Tel: +606-634 2026
Fax: +606-633 5815

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN & PENGAJIAN POLISI 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Kampus Shah Alam
Universiti Teknologi MARA, 
40450 Shah Alam, Selangor, 
MALAYSIA

Tel: +603-55444174
Fax: +603-55444131


unitkorporatfsppp@uitm.edu.my