Majlis Amanat Dekan Untuk Pelajar Diploma Pengambilan Jun 2017.