Satu-satunya wakil tunggal dari FSPPP iaituShadia Sheikh Salleh yang merupakan pelajar Diploma Pentadbiran Awam (AM110) juga adalah Presiden Kelab DIPAC telah mendapat Best Content Awarn di ASEAN Youth Leaders Travel & Learning Camp. 

Tahniah diucapkan..