Pelajar-pelajar semester 3 AM110 peringkat Diploma telah mengadakan Ceramah Perdana bertempat di Dewan Kuliah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Seremban (FSPPP). Ceramah Disampaikan olah Prof Madya Shamrahayu Abd Aziz yang merupakan Felo Utama Institut Kemahiran Islam Malaysia (IKIM).