Alhamdulillah. Telah berlangsung Sidang Pleno bersama Dekan. Wakil mahasiswa FSPPP dari aemua kampus telah membentangkan usul yang bernas bagi meningkatkan kualiti, kemahiran, kebolehpasaran pelajar FSPPP amnya. Terima kasih yg tidak terhingga kepada Prof Dekan atas kesudian hadir dlm kesibukan beliau, serta memberi input dan menyuntik semangat kepada pelajar. Sekalung penghargaan juga buat TD PJI, yg turut sama hadir memberi input sepanjang sesi pleno. Kepada FSPPP UiTM Raub.. syabas atas penganjuran dan layanan yang hebat. Terima kasih juga kepada semua pegawai pengiring, penasiht persatuan dr setiap cawangan, para pelajar dan ASPAA.