Program Plogging ini merupakan program julung kali diadakan oleh FSPPP dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan