Program berlangsung pada 16 Oktober 2017 di Bilik Mesyuarat FSPPP, UiTM N.Sembilan