Bengkel Penerbitan Jurnal Berimpak Tinggi Q1-Q4 anjuran ICAN FSPPP - Penceramah merupakan Prof Dr Kamaruzaman Jusoff.