Mujibu Abd Muis,

Pensyarah kanan Sains Politik,

Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi,

Universiti Teknologi MARA (UiTM),

 

Kampus Seremban.