Kunjungan Hormat dan Perjumpaan FSPPP dengan Institute Diplomacy And Foreign Relations (IDFR) bersama

Ketua Pengarah IDFR Datuk Mohamad Sadik membincangkan perancangan untuk melaksanakan MOU and MOA