Mesyuarat bersama Stakeholder yang mewakili pelbagai peringkat kumpulan pengurusan. Mesyuarat turut dihadiri oleh Wakil dari Suruhanjaya Syarikat malaysia serta dipengerusikan olah Timbalan Dekan Akademik Dr Hafizah Mohamed Harith.