Sekitar Amanat Dekan FSPPP Prof. Dr Posiah Mohd Isa kepada pelajar-pelajar peringkat Diploma FSPPP Seremban.