Contact Us - Undergraduate


Fakulti Sains Pentadbiran Dan Pengajian Polisi
(Kampus Seremban)

Persiaran Seremban Tiga 3/1

70300 Negeri Sembilan.

Tel : 06-6342024/06-6342583

Fax : 06-633 5815